​​Een manager met lef Debby Tol

Een manager met lef

Vorige week verzuchtte een middenmanager:
"Ik weet echt niet meer hoe ik dit team weer met plezier kan laten samenwerken. Ik heb echt alles geprobeerd en nog steeds lukt het hen niet om op een professionele manier samen te werken."

Deze manager was duidelijk aan het einde van zijn lijst met mogelijke interventies en werd er moedeloos van. Doorvragen leerde mij dat hij zelf heel erg hard aan het werk was met dit team. We stelden vast dat het team er steeds zelf voor zorgde daar te komen waar ze niet wilden zijn en dat het hem niet lukte om dit patroon te doorbreken. 

We besloten om een teamoverleg te beleggen waarbij ik als gespreksleider op zou treden zodat hij als manager met volle aandacht aan het gesprek deel zou kunnen nemen. 

Het overleg startte met een uitleg van de manager over het "waarom" van dit overleg. 

De manager vertelde het team over een periode waarin hijzelf niet meer wist hoe hij al het werk wat op zijn bordje lag rond moest krijgen.  
Gevolg hiervan was dat hij steeds meer vanuit zichzelf ging handelen en steeds minder oog had voor zijn omgeving. Met oogkleppen op denderde hij door, mopperend en klagend ging hij door het leven. 
Dat hij niet de meest geliefde leidinggevende en collega was in die tijd hoefde hij niet uit te leggen...
Het gedeelte van zijn betoog wat de meeste indruk maakte was dat hij met het team deelde hoe het hem gelukt was die negatieve cirkel te doorbreken.
Hoe hij, door naar zichzelf te kijken, kon constateren dat alleen hijzelf ervoor kon zorgen dat hij weer met plezier zijn werk kon doen. 

Hij vertelde dat het niet altijd makkelijk was geweest om op die manier naar zichzelf te kijken maar dat hij blij was dat hij het aangegaan was. 

Door verschillende brillen op te zetten was hij tot de conclusie gekomen dat hij zelf iets moest veranderen om te zorgen dat hij weer die leidinggevende werd die hij ooit was. Een leidinggevende met aandacht voor zijn medewerkers en de organisatie waarin hij zijn werk mocht doen. 

Dit maakte duidelijk indruk op het team en ik nam in gedachten mijn petje af voor deze manager. 
Het vraagt moed, lef en vertrouwen in jezelf om op deze manier een gesprek als dit in te gaan. 
Deze manager beschikt over alle 3 en weet ze ook nog eens effectief in te zetten!